Algemene Voorwaarden

02-04-2021, Alphen aan den Rijn

1. Algemene bepalingen

1.1 Vrij & Blij is een initiatief van Eventlvrs en wordt gehouden op de Bijlen
te Alphen aan den Rijn.
E: info@vrij-blij.nl
W: www.vrij-blij.nl

1.2 Vrij & Blij heeft ten doel een muziekevenement te presenteren voor de
doelgroep 18 jaar en ouder.

1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door,
namens of met Vrij & Blij worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2
genoemde doelstelling.

1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van
toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in
voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit
arrondissement voorgebracht worden.

2. Annulering door bezoekers

2.1 Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.
Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te
geven of te verkopen.

2.2 Bij annulering van een artiest kunnen kaarten niet worden
geretourneerd. De organisatie zal trachten een vervangende, vergelijkbare
artiest te programmeren.

2.3 Het commercieel doorverkopen van tickets is niet toegestaan.

3. Annulering door organisatie

3.1 Minimumleeftijd is 18 jaar. Ook onder begeleiding is het voor mensen
onder deze leeftijd niet toegestaan het evenement te bezoeken. Bij
binnenkomst wordt mogelijk gevraagd om legitimatie.
Zonder legitimatie bij twijfel geen toegang. De organisatie heeft altijd het
laatste woord als u van het terrein wordt verwijderd.

3.2 Bij het verlaten van het terrein is, zonder opnieuw aanschaffen van een
entreebewijs, geen toegang meer mogelijk.

3.3 (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

3.4 Bij annulering wegens Covid-19 tracht de organisatie een volledige
restitutie van het entreebewijs binnen 6 weken na annulering. Betaalde service
fee wordt niet vergoed.

3.5 Besluit je om jouw aanbetaling niet af te maken? Dan wordt deze niet
gerestitueerd bij doorgang van het evenement, je aanbetalingsticket komt dan
vrij voor een andere bezoeker.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) Vrij & Blij geschiedt voor eigen
rekening en risico.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door
derden.

5. Privacy
5.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie
niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden
dan in verband met Vrij & Blij.

5.2. Onze gegevens verwerkers onze privacy verklaring staan vermeld op
onze website.

5.3 Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt, die voor
publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan Vrij & Blij geeft
de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

6. Veiligheid

6.1 Bij alle activiteiten tijdens Vrij & Blij staat de veiligheid en respect voor
de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en
vrijwilligers dienen te allen tijde te worden
opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige
waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

6.2 De organisatie van Vrij & Blij behoudt zich het recht voor deelnemers van
het evenement te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.

6.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden,
dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.

6.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen
dit voorafgaand aan het evenement te melden bij de organisatie.

6.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers
bekend is.

6.6 Deelnemers gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

6.7 Het is niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken, etenswaren,
drugs, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, paraplu’s, zonnebrand, deodorant,
vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee
te nemen naar het evenemententerrein. De beveiliging heeft in deze altijd het
laatste woord. Om het geheel enigszins soepel te laten verlopen is het
raadzaam aanwijzingen en/of voorschriften van het
ordepersoneel op te volgen. Bij binnenkomst wordt u gevisiteerd.

6.8 Het dragen van kleding en/of accessoires met daarop racistische,
nationalistische uitingen, uniformen, alsmede voetbal gerelateerde kleding is
niet toegestaan.

7. Veranderingen ten gevolgen van Covid-19

7.1 In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of
maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie
worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment de
Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden verbinden aan de toegang
tot en/of deelname aan het evenement. In het geval van ingrijpende
aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te
betreden en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de
Bezoeker op voorhand te informeren. Organisator garandeert echter niet dat
zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan informeren.

7.2 De bezoeker ontvangt uiterlijk drie weken voor aanvang evenement de betaallink voor de betaling van het restantbedrag. Het restantbedrag dient binnen één week na ontvangst van de betaallink te worden voldaan. Bij verzuim van de betaling zal het ticket na zeven dagen automatisch komen te vervallen. Restitutie van de aanbetaling is in dat geval niet mogelijk.